وزن پاراگلایدر

محدوده وزن پاراگلایدر: اعداد

/post-11

بهترین گلایدر جهان اگر اندازه مناسب شما نباشد، برای شما فایده ای ندارد. ما نحوه محاسبه تقسیمات وزنی تولیدکنندگان مختلف را توضیح می دهیم.در مقاله پاراگلاید: محدوده وزن و بارگیری بال (بخشی از سری انتخاب پاراگلایدر مناسب) به نحوه تأثیر بارگیری بال بر سرعت، ایمنی، هندلینگ و عملکرد به دقت نگاه کردیم. اکنون به بررسی اعداد می پردازیم تا به شما در انتخاب اندازه مناسب بال برای نیازهای خود کمک کنیم.