کوله بال


کمی صبر کنید...

ایریه2

240,000 240,000 تومان ناموجود

توجه به جزئیات نام بازی هنگام طراحی کیف EYRIE 2 بود. اغلب برای بسیاری از تولیدکنندگان یک فکر بعدی است، اما بخش مهمی از تجهیزات پرواز شماست.


ایریه لایت

240,000 240,000 تومان ناموجود

ما مشتاق راه حل های طراحی نوآورانه و سبک وزن هستیم که واقعاً تفاوت مثبتی در تجربه خلبان ایجاد می کند. وقتی برای پرواز می‌رویم، می‌خواهیم از تک تک لحظه‌های روز لذت ببریم، از بیرون رفتن از خانه گرفته تا بستن چمدان در پایان روزهای عالی.


بی پرو

240,000 240,000 تومان ناموجود

عمدتاً برای خلبانان پشت سر هم حرفه ای و خلبانان پشت سر هم در اوقات فراغت که تجهیزات حجیم تری دارند یا می خواهند به سرعت و تقریباً برای مدت زمان چرخش پرواز سریع بسته بندی کنند.


دسته‌بندی