کمکی

چتر نجات پاراگلایدر

/post-2

برای یک خلبان پاراگلایدر آخرین امید بعد از آشفتگی پاراگلایدر به دلایل مختلف از جمله اشتباه خلبان ، درگیر شدن با هوای تا مساعد ، ایراد در تجهیزات و... چتر نجات پاراگلایدرمی باشد . چتر نجات پاراگلایدر یک سیستم ایمنی غیر فعال(passive) است . و در بسیاری از موارد خلبانان اهمیتی چندانی به آن نمی دهند ولی هر خلبان پاراگلایدر باید این را بداند که ممکن است در تمام عمر پروازی خود یک بار از این چتر نجات استفاده کند و برای همین یک بار باید سالها این چتر نجات را به همراه داشته باشد. چون در آسمان یک بار  خطا یعنی آخرین بار .